• tehnică funcțională recentă RM, care investighează difuzia apei la nivel celular, oferind informații funcţionale esențiale asupra structurii microscopice și a organizării țesuturilor biologice;
  • DWI poate caracteriza leziunile infracentimetrice și modificările intraparenchimatoase înainte ca acestea să fie vizibile în secvenţele convenţionale (morfologice);
  • măsurătorile DWI sunt rapide (1–5 minute) şi nu necesită administrarea de substanţă de contrast;
  • recent, difuzia s-a dezvoltat dincolo de patologia cerebrală, progresul tehnic (gradienţi mai puternici şi software performant) permiţând diverse aplicaţii extracraniene precum cancer de ficat, sân, prostate etc.;
  • DWI oferă evaluări calitative şi cantitative – coeficientul aparent de difuzie (ADC) – utile în diagnosticul diferenţial al leziunilor. Valorile cantitative ale ADC ajută la caracterizarea leziunilor și au aplicații în evaluarea răspunsului la terapie. Hărțile ADC și imaginile DWI trebuie interpretate întotdeuna în corelație cu imaginile anatomice IRM convenționale.

Aplicații în:


PATOLOGIA CEREBRALĂ:

  • diagnosticul precoce al ischemiei cerebrale, cu impact major în managementul pacientului (restricţia de difuzie apare în teritoriul ischemiat în prima oră, mult înainte ca modificările să devină vizibile pe secvenţele IRM convenţionale sau CT); tehnică extrem de rapidă în depistarea stroke-ului, având o acurateţe de aproape 100% în diagnosticarea zonelor de infarct cerebral acut;
  • caracterizarea și localizarea tumorilor în relaţiile cu tracturile substanței albe (infiltrare, deviaţie, distrucție), localizarea principalelor tracturi ale materiei albe pentru ghidarea biopsiei și pentru planificarea neurochirurgicală
  • monitorizarea post radioterapie/chimioterapie;
  • evaluarea materiei albe în bolile neurodegenerative;
  • detecţia leziunilor active în scleroza multiplă, în abcesele cerebrale, în encefalopatia hipertensivă;
  • detecţia leziunilor subtile post traumatice nevizualizate cu tehnici convenţionale;

PATOLOGIA VERTEBRALĂ: diagnostic diferenţial al fracturilor acute benigne versus maligne;

PATOLOGIA MEDULARĂ: diagnostic diferenţial tumori versus infarct medular, leziuni demielinizante, contuzii medulare etc.;

PATOLOGIA ONCOLOGICĂ: detectarea si caracterizarea formaţiunilor tumorale primare şi secundare; diagnosticul diferenţial benign versus malign;

„Whole body diffusion MRI”: screening al întregului corp pentru detectarea determinărilor tumorale secundare (ganglionare, hepatice, osoase etc.), a adenopatiilor la distanță de tumora primară, pentru caracterizarea în detaliu a tumorilor primare/secundare, pentru monitorizarea evoluției în cursul radio/chimioterapiei; Produce imagini “PET-like”, studii recente demonstrând sensibilitate şi specificitate similară.