SWI este o tehnică recentă în neuroimagistică medicală, care folosește diferențele de susceptibilitate magnetică dintre țesuturi și oferă un contrast net superior față de imaginile PD, T1, T2 şi T2* 2D GRE:

 • SWI permite vizualizarea leziunilor subcorticale cu semnal scăzut mai bine decât secvențele T2 EG 2D, deoarece imaginile SWI de fază accentuează efectul dat de hemosiderină;
 • SWI – cea mai bună metodă de vizualizare a sistemului venos cerebral;
 • SWI – detectează depozitele de fier din țesuturi;
 • SWI – detectează microcalcificările şi microhemoragiile intraparenchimatoase.

Aplicaţii în:


 • utilizarea SWI în investigațiile abdominale este recentă și este folosită pentru evaluarea nodulilor hepatici, pentru detectarea și evaluarea cantitativă a depozitelor de Fe din ficat, pentru detectarea hemoragiei intratumorale și a vascularizației venoase (leziuni hepatice hipervascularizate). SWI poate diferenția leziunile hepatice hipervascularizate în absența administrării substanței de contrast. SWI oferă informații mult mai detaliate decât IRM convențional despre marginile tumorii, vascularizație, hemoragiile intratumorale și invazia vasculară, tiparul mozaicat al carcinomului hepatocelular și pseudocapsulă;
 • malformaţii vasculare: detectează cavernoame şi malformaţii arteriovenoase, boala Sturge-Weber, telangiectazii;
 • traumatismele craniocerebrale:
 • detectarea microhemoragiile și monitorizarea acestora;
 • vizualizarea leziunilor axonale;
 • detectarea hematoamelor intraperenchimatoase sau pericerebrale
 • accident vascular cerebral (stroke):
 • localizarea AVC și a teritoriului vascular afectat, prin detectarea componentelor hemoragice din regiunile infarctizate (ischemie -hemoragie);
 • în monitorizarea tratamentului trombolitic – pentru depistarea eventualelor transformări hemoragice post tromboliză.
 • tromboza venoasă cerebrală;
 • patologia tumorală:
 • detectarea hemoragiilor intratumorale;
 • delimitarea și caracterizarea tumorilor;
 • evidențierea vaselor de drenaj.
 • boli neurodegenerative: sindromul Hallervorden-Spatz, scleroza laterală amiotrofică, Parkinson, Huntington, Alzheimer; SWI servește în diagnosticul diferențial al bolilor neurodegenerative (demență vasculară vs. Alzheimer);
 • encefalopatia hipertensivă – evidenţiază microhemoragiile în stadiu cronic de la nivelul nucleilor bazali, trunchiului cerebral, emisferelor cerebeloase, corticale – nedecelabile cu secvenţele convenţionale RM;
 • angiopatia cerebrală amiloidă: detectează microhemoragiile în angiopatia amiloidă care poate precede demenţa vasculară.